Privacy verklaring Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is 20 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen
Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar j_klaassen@kpnmail.nl. Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via j_klaassen@kpnmail.nl.

Klachtprocedure
Als u een klacht heeft met betrekking tot de behandeling of anderszins betrekking hebbend op de behandeling is het, als u er in een gesprek hierover met mij niet uit komt, mogelijk de beroepsvereniging NVPA te benaderen (www.nvpa.org). De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.

Met uw toestemming kan uw klacht worden ingediend bij één van de klachtfunctionarissen van de geschillencommissie (SCAG) waarbij ik aangesloten ben.

Mocht er een situatie ontstaan dat met het SCAG niet tot een bevredigende oplossing kan worden gekomen dan bestaat de mogelijkheid u te vervoegen tot het tuchtcollege. Ik ben daarvoor aangesloten bij TCZ tuchtrecht.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Vitalis Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling, kunt u ons als volgt bereiken:

 • Straatnaam en nummer: Bergschild 24
 • Postcode en plaats: 7411 EM Deventer
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 56821476
 • Telefoonnummer: 06-33155377
 • Emailadres:  j_klaassen@kpnmail.nl