Afvallen/ aankomen jo-jo effect voor jou ook een probleem?

Meestal  is de aanpak van eetproblemen klacht en- gedragsgericht. Dus we focussen ons op het eetgedrag en het bereiken van een gezond gewicht. Soms is er ook nog wel aandacht voor de emoties van waaruit je geneigd bent weer meer te eten, maar dan is dit gericht op emoties in het heden (dus stress op het werk als oorzaak bijvoorbeeld).

Belangrijke valkuil is ook vaak het niet kunnen volhouden deze klacht en gedragsgerichte aanpak. Dus we nemen ons echt voor minder te eten en meer te bewegen maar raken al snel weer in een oud patroon en voelen ons vervolgens daar weer slecht over….

Hoe dan wel?

Eten (te veel eten) is vaak een soort van emotionele geruststelling. Zolang je niet echt emotioneel gerustgesteld bent blijft je lichaam vragen om vulling. Wilskracht en voornemens werken wel even, maar het knagende gevoel van leegte (de emotionele leegte) blijft bestaan. Zolang de behoefte aan emotionele geruststelling niet is onderkend, thuisgebracht (wat is nou de werkelijke oorzaak van mijn gevoel van leegte) en opgelost (hoe heel ik dit gevoel achter mijn eetprobleem) dan is het vaak onmogelijk om het echt duurzaam aan te pakken. Een voorbeeld: als iemand onaardig doet of je hebt een hele drukke dag gehad kan je onmiddellijk de behoefte voelen om te eten. Er lijkt wel een verband, maar die is volstrekt onlogisch…. Het gaat namelijk niet om de oorzaak in het heden dat je doet eten, maar vaak een gevoel vanuit een verleden dat we niet bewust herkennen, maar wel van invloed is op ons eetgedrag.

PRI (past reality integration) is een methode die je helpt op zoek te gaan naar de werkelijke oorzaak achter je schijnbare probleem in het nu. Helpt met concrete stappen dit probleem van te veel eten echt duurzaam op te lossen. Ik verwijs voor meer informatie naar het recent uitgebrachte boek speciaal over dit thema waarin de grondlegster van de methode PRI Ingeborg Bosch precies beschrijft hoe het werkt en hoe PRI je kan helpen. Vul je gegevens hieronder in als je mijn ondersteuning wil bij het aanleren van deze methode.